وبلاگ رسمی محمد فدایی

دانلود رایگان کتب و نمونه سوالات مدیریت

جزوه کارآفرینی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه امنیت در تجارت الکترونیک

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه امورمالی بین الملل

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه فرهنگ ملل

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه سیستم مدیریت محتوا

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی 2

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات زبان تخصصی 3 (رشته مدیریت)

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات درس مدیریت تولید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات درس فرآیندهای تولید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات درس کنترل پروژه (مدیریت پروژه)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتب مرتبط با درس طراحی فرآیند

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب تجارت الکترونیک

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب پول،ارز و بانکداری

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه درس اخلاق حرفه ای و مهارتها و قوانین کسب و کار

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات زبان تخصصی 1 (رشته مدیریت)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (فنون تجزیه و تحلیل سیستم)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت تحول

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت استراتژیک (رشته مدیریت بازرگانی)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت MIS (رشته مدیریت دولتی)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت MIS (رشته مدیریت بازرگانی)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مبانی اصول سازمان و مدیریت (اصول سازمان و مدیریت)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی 1

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت استراتژیک (رشته صنایع)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

مطالب قدیمی‌تر