وبلاگ رسمی محمد فدایی

دانلود رایگان کتب و نمونه سوالات مدیریت

جزوه بهره وری نیروی انسانی

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه مبانی و قوانین حقوقی در تجارت الکترونیکی

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه حسابداری صنعتی

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب اصول حسابداری 3

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه سرپرستی واحدهای کسب و کار

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه نقش و جایگاه واحدهاي صنفی کوچک و متوسط

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه خدمات الکترونیک

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه مقررات استاندازد و کنتزل کیفیت

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کنترل پروژه

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب اصول و فنون مذاکره

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب مدیریت تولید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتاب زبان تخصصی حسابداری 1

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه کارآفرینی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه امنیت در تجارت الکترونیک

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه امورمالی بین الملل

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه فرهنگ ملل

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

جزوه مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

کتب سیستم مدیریت محتوا

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی 2

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات زبان تخصصی 3 (رشته مدیریت)

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات درس مدیریت تولید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات درس فرآیندهای تولید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات زبان تخصصی 1 (رشته مدیریت)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (فنون تجزیه و تحلیل سیستم)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت تحول

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت استراتژیک (رشته مدیریت بازرگانی)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت MIS (رشته مدیریت دولتی)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت   توسط محمد فدایی  | 

مطالب قدیمی‌تر